Fosforanowanie


Nasza galwanizernia oferuje fosforanowanie żelazowe oraz fosforanowanie manganowe. Proces fosforanowania wykonujemy metoda zanurzeniową.

Stosowane przez nas fosforanowanie żelazowe wytwarza ciemnoniebieskie (aż do szarych) powłoki fosforanowe o dobrych właściwościach pasywacyjnych. Są doskonałym podłożem dla wszystkich powłok lakierniczych.

Fosforanowanie manganowe wykonujemy na żeliwie i stali. Masa jednostkowa otrzymywanych powłok fosforanowych wynosi 7-30g/m2.

Powłoki fosforanowe mają pięć podstawowych zastosowań, a mianowicie:

  1. Do ochrony czasowej wyrobów w czasie transportu, magazynowania oraz eksploatacji, po uprzednim nasyceniu powłoki różnego rodzaju środkami ochrony czasowej,
  2. Jako warstwy podkładowej pod powłoki malarskie polepszające własności antykorozyjne i mechaniczne w zestawie z powłoką malarską,
  3. Jako warstwy ułatwiające obróbkę plastyczną stali na zimno – przeciąganie, wyciskanie, tłoczenie,
  4. Jako warstwy przeciwcierne, zmniejszające współczynnika tarcia i zużycia części współpracujących w warunkach tarcia ślizgowego,
  5. Jako warstwy izolujące stosowane do celów elektrotechnicznych.